O nás...

Spoločnosť DANI-STAV, s.r.o. so sídlom v Poprade vznikla v roku 2007 ako pokračovateľ živnosti spoločníka Romana Danila. Firma pôsobí prevažne v Prešovskom kraji.

Rozvoj a stabilitu spoločnosti staviame na našej profesionalite a dôveryhodnosti. Profesionalita pre nás znamená kvalitnú odbornú činnosť, ktorá vychádza z princípov neustáleho vzdelávania sa , zdravej súťaživosti , ale zároveň pri rešpektovaní zákonov, zásad bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia.

Lojalita zákazníka je základným kameňom nášho úspešného poskytovania služieb.